Extra! Coronatoeslag van €35 per kind

De Vlaamse regering voorziet in december een eenmalige coronatoeslag van € 35 per kind voor kwetsbare gezinnen. De enige voorwaarde is dat het gezin minder dan €31.605,89 bruto belastbaar per jaar verdient en het kind voor de maand november 2020 recht heeft op het Groeipakket.

De coronatoeslag wordt automatisch toegekend, er moet dus geen aanvraag voor worden gedaan. Heeft het gezin recht op de toeslag? Dan krijgen ze dit dit jaar nog op hun rekening!

Vraag 1: Blijf ik mijn Groeipakket ontvangen?

Ja, daar mag je zeker van zijn. De uitbetalingsactoren werken door zoals gewoonlijk, en de betalingen lopen door. Je kan er dus op rekenen dat je jouw Groeipakket stipt en tijdig blijft ontvangen.

Vraag 2: Ik ontvang een leefloon / mijn inkomen is gedaald. Kan ik rekenen op extra financiële steun?

Ja! De uitbetalingsactoren doen er alles aan om de gezinnen te helpen in deze periode. Je kan een sociale toeslag aanvragen in een van onderstaande situaties:

  • Je ontvangt een leefloon
  • Je ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangt
  • Je inkomen bedraagt gedurende minstens 6 maanden minder dan €2.633,82 bruto bedraagt

Contacteer jouw uitbetalingsactor zodat zij alles kunnen regelen. Wie jouw uitbetalingsactor is, kan je terugvinden via je burgerprofiel.

Vraag 3: Ik ontvang mijn Groeipakket via cheque maar ik kan deze niet innen. Wat nu?

Een cheque is 3 maanden geldig. Als je wil, dan kan je jouw cheque gaan innen op het postkantoor.

Liever niet? Dan kan je vragen om het Groeipakket alsnog op een rekeningnummer te storten. Dat is trouwens altijd veiliger (kan niet gestolen worden of verloren gaan), makkelijker (het staat meteen op je rekening) én gratis. Zo doe je het:

  • Stuur de cheque naar jouw uitbetalingsactor  – voordat deze vervalt* – terug met de vraag om deze te annuleren zodat zij het Groeipakket op een rekeningnummer kunnen storten.
  • Vraag jouw uitbetalingsactor om een formulier te sturenwaarop je het rekeningnummer kan noteren. Bezorg dit dan aan jouw uitbetalingsactor. Als je dit terugbezorgt aan jouw uitbetaler, dan kunnen zij ervoor zorgen dat je jouw centen op die rekening ontvangt.

*Het duurt zo’n 3 à 4 weken vooraleer de bank de cheque geannuleerd heeft en de actoren de betaling opnieuw kunnen uitvoeren. Veralt de cheque bijna? Dan stuur je deze dus best niet terug en wacht je beter tot deze vervalt.

Vraag 4: Ik moet Groeipakket terugbetalen. Kan ik een afbetalingsplan vragen?

Ja, dat kan. Als je het financieel wat moeilijker hebt in deze coronacrisis, dan kan je in stukjes terug betalen. Stuur jouw uitbetalingactor gewoon een mailtje. Vermeld in het onderwerp van je e-mail ‘aanvraag afbetalingsplan’ en vermeld in de e-mail zelf jouw dossiernummer of rijksregisternummer. Samen vinden jullie wel een oplossing.

Vraag 5: Ik deed een aanvraag Startbedrag en moet nog een doktersattest bezorgen. Maar ik wil in deze periode niet fysiek naar mijn huisarts/gynaecoloog. Wat nu?

Geen zorgen. Bel gewoon even met je arts of gynaecoloog. Hij of zij kan een attest voor jou opmaken en je dit via e-mail bezorgen. Daarna kan je dit attest naar jouw uitbetalingsactor doorsturen via mail. Zij zetten vervolgens jouw betaling klaar.

Vraag 6: Ik deed een aanvraag zorgtoeslag. Wanneer kan ik die verwachten?

Geen zorgen, je aanvraag wordt onderzocht. Hou er wel rekening mee dat er wat vertragingen zijn.

Het Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) zal jou zelf contacteren om af te spreken hoe het onderzoek van je kind het best wordt voortgezet.

Alle informatie vind je op deze pagina terug. Heb je nog een vraag? Contacteer hen dan gerust via zoe.info@kindengezin.be of via 02 533 12 41.

Vraag 7: De crèche is/was gesloten / mijn kind gaat/ging niet naar de crèche door het coronavirus. Heb ik recht op een Kinderopvangtoeslag?

Jammer genoeg niet. Je krijgt alleen een Kinderopvangtoeslag als je kindje aanwezig is in de opvang. Door de verplichte sluiting van de crèches is je kindje er niet aanwezig, en zal je dus ook geen toeslag ontvangen.

Maar, goed nieuws: het Agentschap Opgroeien heeft beslist dat ouders niet moeten betalen voor de dagen dat hun kindje niet kan komen tijdens deze periode. Je krijgt dus geen Kinderopvangtoeslag, maar moet ook niet betalen. Alle informatie vind je op deze pagina.

Gaat je kindje nog steeds naar de crèche? Dan krijg je de Kinderopvangtoeslag zoals gewoonlijk als je kindje in Vlaanderen naar een crèche gaat die een vast bedrag (niet inkomensgerelateerd) aanrekent.

Vraag 8: De kleuterscholen waren gesloten. Heb ik recht op een Kleutertoeslag?

Ja, je blijft jouw recht behouden. Ook wanneer je kindje bijvoorbeeld les kreeg van op afstand of in de opvang. Tijdens de coronacrisis wordt je kindje als aanwezig beschouwd. Zolang je dus voldoet aan de voorwaarden om een kleutertoeslag te ontvangen, krijg je deze gewoon.

Vraag 9: De scholen waren gesloten. Heb ik recht op een schooltoeslag voor mijn kind in het kleuter-, lager en secundair onderwijs?

Ja, je blijft jouw recht behouden. Ook wanneer sommige lagere- of middelbare scholen gedeeltelijk terug zullen heropstarten. Tijdens de coronacrisis wordt je kind als aanwezig beschouwd. Zolang je dus verder voldoet aan de voorwaarden om een schooltoeslag ontvangen, krijg je deze dus gewoon.

*Dit geldt natuurlijk niet als je kind sowieso geen 17 lesuren volgde of niet (meer) is ingeschreven ;-).

Vraag 10: De lessen waren geschorst. Heb ik recht op Groeipakket voor mijn kind (+18) dat niet-hoger onderwijs volgt?

Ja, je blijft jouw Groeipakket ontvangen. De opschorting van de lessen is namelijk overmacht, en een beslissing van de overheid. Voorlopig betalen de actoren het Groeipakket dan ook verder uit alsof je kind de minimale 17 lesuren per week bereikt*. Of de lessen nu geschorst zijn of gedeeltelijk heropstarten, er verandert dus niets voor jouw Groeipakket.

*Dit geldt natuurlijk niet als je kind sowieso geen 17 lesuren volgde of niet (meer) is ingeschreven.

Vraag 11: De lessen waren geschorst. Heb ik recht op Groeipakket voor mijn kind (+18) dat hoger onderwijs volgt?

Zeker en vast, de coronacrisis heeft hier geen impact op. Je blijft jouw Groeipakket ontvangen, zolang je student is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.

Ook voor studenten die voor minder dan 27 studiepunten zijn ingeschreven, maar die het Groeipakket ontvangen op basis van het diplomajaar, blijf je het Groeipakket ontvangen.

Kortom, of de lessen nu niet of opnieuw op afstand doorgaan, je Groeipakket blijft ongewijzigd.

Vraag 12: Mijn kind (+18) volgt onderwijs in modules of in het buitenland, en kan zich niet meer opnieuw inschrijven voor het volgende semester. Wat met het Groeipakket?

Geen zorgen. Ook zonder inschrijving wordt het Groeipakket verder uitbetaald. Verwittig in deze situatie wel steeds jouw uitbetalingsactor.

Vraag 13: Mijn kind ontvangt een technische werkloosheidsuitkering. Wat met het Groeipakket?

De Vlaamse Regering besloot dat het recht op Groeipakket behouden blijft voor jongeren die vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen omwille van het coronavirus.

Let wel: ontvangt je kind een tijdelijke werkloosheidsuitkering sinds 1 juli 2020? Dan is dit opnieuw een beletsel voor het Groeipakket.

Vraag 14: Mijn zoon of dochter werkt meer dan gewoonlijk in deze periode. Verlies ik dan het Groeipakket?

Gaat het om een studentenjob? Dan is er goed nieuws: je student mag meer werken én je blijft het Groeipakket behouden. De Vlaamse Regering heeft namelijk beslist dat de uren die je student werkt in het 2de kwartaal (1 april tot 30 juni 2020) niet meetellen in het maximum van 475 uren. Vanaf 1 juli 2020 wordt er opnieuw rekening gehouden met de uren die je als student werkt.

Gaat het om een gewoon contract? Dan is er geen uitbreiding: je kind mag niet meer werken dan de limiet van 80 uren per maand, om het Groeipakket te behouden.

Vraag 15: Mijn kind zit in een instelling en is nu terug thuis. Wat met het Groeipakket?

Kinderen die in een instelling verblijven, worden/werden tijdens deze periode soms naar huis gestuurd.

  • Regel je het thuisverblijf onderling met de instelling zelf? Dan heeft deze verandering geen gevolgen voor de betaling van het Groeipakket: de verdeling 2/3 (instelling) – 1/3 (ouders) blijft behouden.
  • Ontvangen de uitbetalingsactoren een officieel bericht dat de plaatsing (tijdelijk) werd beëindigd? Dan passen zij jouw dossier aan rekening houdend met dit bericht.

Vraag 16: Ik ben verhuisd, maar de wijkagent komt niet langs. Wat moet ik doen voor mijn recht op Groeipakket?

Hou je uitbetalingsactor steeds op de hoogte van jouw gezinssituatie. Ook als dit bijvoorbeeld nu (nog) niet officieel geregistreerd kan worden bij de gemeente. Door hen op de hoogte te houden, kunnen ze vermijden dat je te veel of te weinig Groeipakket op je rekening krijgt.

Kreeg je een ontvangstbewijs van de aangifte van je adres? Stuur hen dit dan alvast via e-mail.

Vraag 17: Ik kom uit het buitenland, maar de gemeente kan me nog geen verblijfskaart geven. Krijg ik het Startbedrag en/of het Groeipakket?

Begin bij het begin: vraag alvast je Startbedrag (als je een kindje verwacht), of je Groeipakket aan (als je al kinderen hebt).

Vaak bezorgt de gemeente jou toch een digitaal verblijfsdocument dat ze jou doormailen. Bezorg de uitbetalingsactor die je gekozen hebt, dit document. Zij kijken daarna wat de volgende stap is.

Heb je de nationaliteit van een land binnen de Europese Unie? Dan moet je hen niets bezorgen. Na je Startbedrag of Groeipakket aanvraag, controleren zij je verblijfsrecht in de Kruispuntbank (het Rijksregister).

Vraag 18: Ik moet een document bekomen of formulier laten invullen door een instantie, maar die is gesloten. Wat moet ik doen?

Veel diensten hebben een digitaal loket of kunnen je op een andere manier op afstand verder helpen. Kijk daarom eerst na of je het document digitaal kan opvragen (bv. via hun website, via e-mail, …). Bezorg je uitbetalingsactor daarna het document via mail. Heb je geen scanner in huis? Dan kan een leesbare foto met je smartphone zeker ook!

Lukt het niet om het document te bekomen of het formulier te laten invullen? Contacteer je uitbetalingsactor dan even zodat je samen verdere afspraken kan maken.

Woon je in een ander Europees land dan België? Dan heb je nog tijd om je documenten te laten invullen. De actoren betalen het Groeipakket verder uit rekening houdend met deze crisissituatie.